elizjambalkon : غرق‌شدن کشتی در سواحل ایتالیا با ۱۵۰ پناهجو

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب غرق‌شدن کشتی در سواحل ایتالیا با ۱۵۰ پناهجو مشاهده می کنید
در حادثه غرق‌شدن کشتی پناهجویان در سواحل ایتالیا، تا کنون جسد ۷ نفر کشف شد.
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir