elizjambalkon : آمریکا معافیت خرید برق عراق از ایران را تمدید کرد

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب آمریکا معافیت خرید برق عراق از ایران را تمدید کرد مشاهده می کنید
وزارت خارجه آمریکا روز جمعه 20 نوامبر معافیت واردات برق عراق از ایران را به مدت 45 روز دیگر تمدید کرده است.
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir