elizjambalkon : چرا رای اخیر «شورای عالی ثبت» می تواند نابسامانی هایی ایجاد کند؟

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب چرا رای اخیر «شورای عالی ثبت» می تواند نابسامانی هایی ایجاد کند؟ مشاهده می کنید

شورای عالی ثبت اخیرا در اعتراض به رأی مورخ ۸ مرداد سال ۹۸ هیات نظارت تهران درخصوص امکان ابطال مزایده در صورت طولانی شدن عملیات اجرا رأیی صادر کرده که از دیدگاه برخی از صاحبنظران قابل نقد و بررسی است.
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir