elizjambalkon : بودجه فدراسیون کشتی در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش چه قدر است؟

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب بودجه فدراسیون کشتی در کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش چه قدر است؟ مشاهده می کنید
بودجه فدراسیون کشتی در کمیته ملی المپیک در سال 99 برابر دو و نیم میلیارد و در وزارت ورزش 13 تا 15 میلیارد تومان است.
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir