elizjambalkon : برخی ویدیوکلوب‌های اینترنتی پس از قطع منابع رانتی فرومی‌ریزند؟

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب برخی ویدیوکلوب‌های اینترنتی پس از قطع منابع رانتی فرومی‌ریزند؟ مشاهده می کنید

هیچ تضمینی نیست که این وضعیت تداوم چه باشد و چه بسا اگر شرایط اقتصادی از این دشوارتر شود و این بخش‌ها نتوانند پرداخت این پول ها بی‌حساب را تداوم بخشند، پلتفرم‌هایی که به شکل کاذب شکل گرفتند، فرو بریزند. در آن زمان بخش خصوصی واقعی در حوزه هنر و سرگرمی نیست که…
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir