elizjambalkon : مراقب باشیم «مزاحم دنیا» نشویم

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب مراقب باشیم «مزاحم دنیا» نشویم مشاهده می کنید

نویسنده: امیرهوشنگ کریمی، دکترای تخصصی روابط بین الملل از دانشگاه تهران

با فرانسة مزاحم دنیا در عصر جنگ سرد به اتکا و اعتبار قدرت هسته ای اش، عضویتش در شورای امنیت و البته تعلق عمیقش به بنیان های تمدن نوبنیاد غرب، با حلم و مدارا رفتار شد. یا چنان قدرتمند باشیم که با ما با حلم و حزم و مدارا رفتار کنند، یا مراقب باشیم ما را «مزاحم دنیا» تلقی نکنند. با توجه به «تنهائی استراتژیک»تاریخی ِ ایران هرگونه استثناء و خاص تلقی شدن و یا اطلاق «مزاحم دنیا» از سوی نه فقط آمریکا و شرکاء و متحدینش بلکه از طرف جامعه بین المللی، به هیچ وجه به نفع منافع ملت ایران و حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کشورمان نخواهد بود.
دیپلماسی ایرانی: در دهه های ۶۰- ۱۹۵۰ قرن بیستم میلادی و در بحبوحه جنگ سرد دو ابرقدرت آمریکا و شوروی در عصر نظام دوقطبی بین المللی، کشور فرانسه با هدایت شارل دوگل، رهبر و فرمانده نیروهای فرانسه آزاد در دوران جنگ جهانی دوم و رئیس جمهور وقت این کشور، به تکروی در نظام بین الملل و اتخاذ سیاست ها و مواضع مستقل از دو قطب قدرت شهرت یافته بود. اتخاذ سیاست مستقل اتمی، جدائی و خروج از شاخه نظامی ناتو، برقراری روابط ویژه و راهبردی با رژیم اسرائیل تا سرحد کمک به اتمی شدن این کشور و همزمان برقراری روابط نزدیک با برخی کشورهای جهان عرب مانند عراق، شکل گیری جریان فرانکوفونی (مستعمرات سابق فرانسه) در رقابت با گروه کشورهای مشترک المنافع (مستعمرات سابق انگلیس)، تاکید بر اروپای قاره ای در مقابل اروپای آتلانتیکی، مخالفت با مشارکت انگلیس در فرآیند همگرائی اروپائی و اطلاق این کشور به عنوان اسب تروای آمریکا در اروپا، برقراری روابط نزدیک با دو قطب اصلی جهان کمونیسم یعنی روسیه شوروی و چین، رهبری و الهام بخشی حزب کمونیست فرانسه به رهبری ژرژ مارشه برای احزاب کمونیستی در جهان غرب و تلاش فرانسه برای حفظ فاصله و استقلال سیاسی از دو ابرقدرت شرق و غرب؛ از مهمترین جلوه ها و جنبه های سیاست مستقلانه این کشور در این دوران بود. رویکرد، راهبرد و سیاستی که با انتساب به رهبری فکری و سیاسی دوگل، به شکل گیری مکتب “گلیسم” انجامید. مکتبی که پنجاه سال پس از مرگ دوگل همچنان یک جریان فکری و سیاسی مهم و تعیین کننده در ساحت سیاسی فرانسه محسوب می شود.

شاید این دسته اعمال، افکار و سیاست های مستقل در فضای سیاسی بین المللی کنونی عادی تلقی شوند چرا که در عصر پسا – جنگ سرد و دوره انتقالی ۲۵ ساله پس از آن فضای فراخ و گسترده ای برای کنش های سیاسی در عرصه بین المللی فراهم شده است. معذالک برای درک بهتر سیاست های گلیستی فرانسه بایستی آن را در ظرف زمان و مکان خاص خود تحلیل کرد. ظرف جغرافیائی و میدان بازی فرانسه عمدتا َدر قاره اروپا به عنوان عرصه اصلی رقابت دو ابرقدرت و یا حوزه های حساس و مورد منازعه بود و زمان آن اوج دوران جنگ سرد دو ابرقدرت آن هم از نوع متصلب آن. از این رو، در ادبیات سیاسی رایج آن دوران بویژه در قرائت آمریکائی از روابط بین الملل، از فرانسه به عنوان “مزاحم دنیا” یاد می شد. از دید ناظر بیرونی آن هم در زمانه ای کاملا َمتفاوت با عصر جنگ سرد، شاید کنش ها و سیاست های فرانسه دوگل، نه تعجب آور بلکه تحسین آمیز به نظر رسد. مع ذالک رفتارهای فرانسه عصر دوگل به مثابه تلاشی بود برای شکستن مرزها و قواعد نظم دو قطبی حاکم بر دنیا. بنابر این قابل تحمل نبوده و نوعی مزاحمت و ساز ناهمساز تلقی می شد. با این وجود، ابرقدرت ها به خصوص ایالات متحده آمریکا چاره ای جز مدارا با فرانسه سرکش و یاغی نداشتند چرا که این کشور به حوزه فرهنگی و تمدنی دنیای غرب تعلق داشت، واجد سلاح هسته ای و عضو کلوب اتمی بود، جزء پنج قدرت صاحب حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل شناخته می شد و وزنه تعادلی مهمی در اروپا قاره ای و حتی آتلانتیکی محسوب می شد.

مقایسه میان ایران امروز با فرانسه مورد نظر قیاسی مع الفارق به نظر می رسد، جز در یک وجه مشترک یعنی استقلال طلبی سیاسی و عدم پیروی از قدرت های زمانه. جمهوری اسلامی ایران محصول انقلابی است که رهائی از استبداد داخلی و استقلال از قدرت های خارجی را وجهه همت خود قرار داده بود. لذا شاید بتوان مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی ایران را در ارائه الگوی سیاسی مستقل در حکمرانی در داخل و استقلال سیاسی در خارج و در عرصه بین المللی دانست. جمهوری اسلامی ایران حتی در اوج جنگ سرد دو ابرقدرت شرق و غرب در دهه ۱۹۸۰ میلادی و در کشاکش جنگ تحمیلی هشت ساله نیز دست از اصول و آرمان های انقلابی خود به ویژه استقلال سیاسی و خوداتکائی راهبردی برنداشت، چه رسد در دوران انتقالی پسا – جنگ سرد که درآن حتی نظام های وابسته ای همچون عربستان و امارات نیز داعیه دار میدان سیاست و قدرت شده اند.

هوشمندی و عقلانیت سیاسی همواره نوعی حزم و احتیاط و حسابگری در عرصه سیاست بین الملل به خصوص درخطوط تماس و اصطکاک با قدرت های بزرگ را حکم می کند، تا از خوداتکائی راهبردی و استقلال سیاسی تعبیر به براندازی نظم مستقر نشده و کشورهای خودمحور و خودیار بتوانند به خوبی و به درستی در مرز دشوار و پیچیده میان آرمان و واقعیت حرکت کنند. مجموعه ای از کنش ها، سیاست ها و راهبردهای جمهوری اسلامی ایران از جمله اتکاء به ملت ها به جای دولت ها، اتخاذ راهبردهای نامتقارن در برابر تهدیدات موجود، تاکید بر عنصر و محور مقاومت در برابر زورگوئی و اشغالگری، و تلاش در جهت خوداتکائی راهبردی درحوزه های حساس و ممنوعه مانند فضا، هسته ای و فضای سایبری؛ از منظر برخی قدرت های جهانی و تابعین منطقه ای آنها تلاش برای تغییر نظم موجود تعبیر شده و جمهوری اسلامی ایران به مثابه بازیگری ناآرام و ساختارشکن تلقی شده که شایسته دریافت لقب”مزاحم دنیا” در عصر نوین بین المللی است. در طول تاریخ واکنش قدرت ها و نظام های بین المللی در برابر نیروهای گریز از مرکز و تجدید نظرطلب از سه حالت خارج نبوده است: جذب و حل، مدارا و تساهل، تقابل تا مرز فروپاشی.

با فرانسة مزاحم دنیا در عصر جنگ سرد به اتکا و اعتبار قدرت هسته ای اش، عضویتش در شورای امنیت و البته تعلق عمیقش به بنیان های تمدن نوبنیاد غرب، با حلم و مدارا رفتار شد. یا چنان قدرتمند باشیم که با ما با حلم و حزم و مدارا رفتار کنند، یا مراقب باشیم ما را “مزاحم دنیا” تلقی نکنند. با توجه به”تنهائی استراتژیک” تاریخی ِ ایران هرگونه استثناء و خاص تلقی شدن و یا اطلاق “مزاحم دنیا” از سوی نه فقط آمریکا و شرکاء و متحدینش بلکه از طرف جامعه بین المللی، به هیچ وجه به نفع منافع ملت ایران و حاکمیت سیاسی و تمامیت ارضی کشورمان نخواهد بود.

ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir

elizjambalkon : ورود خودروهای گذر‌موقت در جهت ممانعت از ورود خودروهای قاچاق ساماندهی می‌شود

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب ورود خودروهای گذر‌موقت در جهت ممانعت از ورود خودروهای قاچاق ساماندهی می‌شود مشاهده می کنید

طی چند روز گذشته و پس از انتشار یک گزارش خبری در مورد ورود خودروهای قاچاق از مرزهای آبی جنوبی به کشور، حساسیت‌ها در مورد نحوه ورود خودروهای قاچاق به کشور و شماره گذاری آن‌ها افزایش یافته و در همین …

The post ورود خودروهای گذر‌موقت در جهت ممانعت از ورود خودروهای قاچاق ساماندهی می‌شود appeared first on دیجیاتو.

ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir

elizjambalkon : العراق | البابا فرنسيس: المسيحيون أهل هذه الأرض وملحها ولا يمكن تصور الشرق من دونهم

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب العراق | البابا فرنسيس: المسيحيون أهل هذه الأرض وملحها ولا يمكن تصور الشرق من دونهم مشاهده می کنید

أكد رأس الكنيسة الكاثوليكية، ​البابا​ فرنسيس، في كلمة له من القصر الرئاسي العراقي أن “زيارة ​العراق​ رغبنا فيها منذ فترة طويلة”، معتبرًا أن “رسالات الأديان تدعو للسلام والتعايش المشترك”.
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir

elizjambalkon : پورموسوی: فقط به شکست پرسپولیس فکر می کنیم

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب پورموسوی: فقط به شکست پرسپولیس فکر می کنیم مشاهده می کنید
سرمربی تیم فوتبال صنعت نفت آبادان گفت: فردا فقط به بردن فکر می‌کنیم و ان‌شاءالله از بازی فردا بتوانیم روند رو به رشدمان را آغاز کنیم.
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir

elizjambalkon : فروشگاه اپ گالری هوآوی در حال ثبت رکوردهای جدید

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب فروشگاه اپ گالری هوآوی در حال ثبت رکوردهای جدید مشاهده می کنید

هوآوی با توسعه فروشگاه اپ گالری جایگاه خود را در بین 3 فروشگاه برتر برنامه دنیا تثبیت کرده و موفق شده تا حد زیادی به اهداف از پیش تعیین‌شده خود برسد.

رشد ۷۷ درصدی توسعه‌دهندگان اپ گالری

در حال حاضر این پلتفرم بیش از 2.3 میلیون توسعه‌دهنده ثبت شده دارد که نشان دهنده 77 درصد رشد از سال گذشته است. این یعنی میزان رشد برنامه‌های این پلتفرم از لحاظ کمی و کیفی سرعت بالایی دارد.

مخاطبان آن در سراسر جهان، به بیشتر از ۵۳۰ میلیون کاربر فعال ماهانه رسیده است، که خبری خوش برای توسعه‌دهندگان نرم‌افزار در سراسر دنیا است. حالا بازاری مطمئن با تعداد کاربر (مشتری بالقوه) از طریق App Gallery در دسترس قرار گرفته است.

بد نیست بدانید که تعداد کل دانلود برنامه در این پلتفرم به تعداد 384.4 میلیارد بار دانلود در سال 2020 رسیده که 174 میلیارد بیشتر از سال قبل است. اعداد و ارقام رشد فروشگاه App Gallery به شکلی خارق‌العاده در حال رشد است.

رشد جهانی اپ گالری

در میان بخش‌های مختلف این فروشگاه، بازی‌ها بیشترین رشد را تجربه کرده‌ و در مقایسه با سال گذشته، ۵۰۰ درصد رشد داشته‌اند. این آمار و ارقام جدید، دقیقا یک سال پس از معرفی و رونمایی AppGallery به صورت رسمی و تشریح چشم‌انداز هوآوی برای ساخت و توسعه آن به عنوان یک پلتفرم توزیع برنامه‌های جدید، منتشر شده است.

فروشگاه اپ گالری هوآوی در حال ثبت رکوردهای جدید

رشد فروشگاه App Gallery در بازارهای محلی نیز چشمگیر بوده است. به گفته «ژانگ ژه» (Zhang Zhe) مدیر مشارکت‌های جهانی هوآوی، در سال 2019 میلادی فقط 25 کشور در سراسر جهان تعداد کاربرانی بیش از یک میلیون نفر در AppGallery داشته‌اند. اما در حال حاضر تعداد این کشورها به 42 عدد رسیده است.

کماکان شاهد رشد قوی این پلتفرم در بازارهای اروپا، آمریکای لاتین، آسیا، اقیانوسیه، خاورمیانه و آفریقا هستیم. بر اساس اطلاعات موجود، توسعه‌دهندگان بیشتر به دنبال قابلیت‌های دستگاه‌های هوآوی هستند تا بدین ترتیب، بتوانند نوآوری و ارائه تجربه‌های بهتر و منحصر به فرد را برای کاربران فراهم کنند.

این پلتفرم تلاش خود را روی همکاری با توسعه‌دهندگان در مقیاس محلی و جهانی متمرکز کرده تا بتواند مرتبط‌ترین برنامه‌ها را به کاربران هدیه دهد؛ این مسئله منجر به افزایش تعداد توسعه‌دهندگانی شده که از این سیستم‌عامل استفاده می‌کنند.

توسعه‌دهندگان به طور فزاینده‌ای به دنبال App Gallery برای نفوذ به مخاطبان محلی و جهانی هستند. در طول سال گذشته، برنامه‌های جهانی همانند Line و Viber در زمینه ارتباطات و برنامه‌های دیگری همانند Bolt در صنعت حمل و نقل وارد App Gallery شدند. همچنین این پلتفرم میزبان سایر برنامه‌های مشهور مانند Booking.com و Deezer هم شده است.

فروشگاه اپ گالری هوآوی در حال ثبت رکوردهای جدید

بازار کشور چین در حال حاضر دومین بازار بزرگ محصولات مصرفی در دنیا است و هوآوی با سهم بازاری نزدیک به دو برابر در گوشی هوشمند نسبت به نزدیک‌ترین رقیب و حکمرانی کامل در بخش نرم‌افزار، از باتجربه‌ترین‌ها در این بازار به حساب می‌آید.

به همین دلیل استفاده از App Gallery یکی از آسان‌ترین راه‌ها برای ورود به بازار بزرگ کشور چین به حساب آمده و به توسعه‌دهندگان جهانی در راستای کسب موفقیت در بازار بزرگ این کشور، کمک زیادی خواهد کرد.

برای پی‌بردن به بزرگی بازار چین کافی است به اعداد و ارقام نگاهی داشته باشیم. بیشتر از 904 میلیون کاربر اینترنت با میزان دانلود بیش از 100 میلیارد برنامه در بازار چین حضور دارند و فروشگاه App Gallery هوآوی خدمات‌دهی به بخش بزرگی از این کاربران را بر عهده دارد.

فقط در یک سال گذشته، هوآوی به بیش از 100 شرکت خارجی کمک کرده تا به بازار رو به رشد برنامه‌های موبایل در چین وارد شده و سهمی از سود سرشار آن داشته باشند.

برنامه‌‌ای مانند PicsArt را می‌توان به عنوان یکی از نخستین برنامه‌هایی معرفی کرد که از موقعیت و جایگاه هوآوی در بازار موبایل چین استفاده کرده‌اند. در حال حاضر این برنامه توانسته بیشتر از 300 میلیون دانلود را در سرزمین چین، تجربه کند.

همچنین برنامه‌های دیگری همانند FaceTune 2 و Mondly با 2.2 میلیون و 350 هزار دانلود، موفقیت‌های مشابهی را تجربه کرده‌اند. البته این پلتفرم به بیشتر از 10 هزار برنامه چینی هم کمک کرده است تا بتوانند به بازارهای خارج از کشور هم دسترسی پیدا کنند که از میان آن‌ها می‌توان به Rise و Night of Full Moon اشاره کرد.

اکوسیستم هوشمند نرم‌افزاری

App Gallery را می‌توان یک بستری هوشمند دانست که به توسعه‌دهندگان اجازه می‌دهد تجربه‌های بی‌نظیری را برای مصرف‌کنندگان ایجاد کند. هسته منحصر به فرد HMS Core این امکان را می‌دهد تا برنامه‌ها در دستگاه‌های متفاوت و با مشخصات فنی مختلف، با کمترین مشکل اجرا شوند.

فروشگاه اپ گالری هوآوی در حال ثبت رکوردهای جدید

از اهداف آینده فروشگاه App Gallery می‌توان، تبدیل شدن به پلتفرمی نرم‌افزاری با سه هدف خاص را ذکر کرد. این سه هدف عبارتند از نوآوری، سهولت و در دسترس بودن و حفظ امنیت و حریم شخصی کاربران.

The post فروشگاه اپ گالری هوآوی در حال ثبت رکوردهای جدید appeared first on ITIRAN | آی تی ایران.

ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir

elizjambalkon : دانلود انیمیشن The Croods A New Age (2020) – کرودز عصر جدید

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب دانلود انیمیشن The Croods A New Age (2020) – کرودز عصر جدید مشاهده می کنید

4.2 / 5 ( 16 امتیاز ) عنوان انیمیشن: The Croods: A New Age – کرودز: عصر جدید سال انتشار: ۲۰۲۰ ژانر: انیمیشن، ماجرایی، کمدی مدت زمان: ۹۵ دقیقه کیفیت: BluRay 1080p / BluRay 720p / BluRay x265 720p / BluRay x265 1080p / BluRay 4K UHD HDR 2160p زیرنویس فارسی: دارد زیرنویس انگلیسی: دارد …

نوشته دانلود انیمیشن The Croods A New Age (2020) – کرودز عصر جدید اولین بار در دانلود ها – دانلود رایگان نرم افزار،بازی،فیلم و سریال. پدیدار شد.

elizjambalkon : رونمایی شیائومی از نسخه جهانی سری ردمی نوت ۱۰ در چهار مدل [تماشا کنید]

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب رونمایی شیائومی از نسخه جهانی سری ردمی نوت ۱۰ در چهار مدل [تماشا کنید] مشاهده می کنید

شیائومی پس از معرفی سری ردمی نوت ۱۰ در هند از نسخه‌های بین‌المللی این سری در ۴ مدل رونمایی کرد که شامل یک مدل 5G با چیپست مدیاتک نیز می‌شود. مدل‌های بین‌المللی تفاوت چندانی با نسخه هندی ندارند؛ برای مثال نوت …

The post رونمایی شیائومی از نسخه جهانی سری ردمی نوت ۱۰ در چهار مدل [تماشا کنید] appeared first on دیجیاتو.

ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir

elizjambalkon : الفاتيكان | البابا فرنسيس يصل بغداد ظهر اليوم وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب الفاتيكان | البابا فرنسيس يصل بغداد ظهر اليوم وسط إجراءات صحية وأمنية مشددة مشاهده می کنید
يصل البابا فرنسيس إلى العراق في وقت لاحق اليوم الجمعة، في زيارة تستمر ثلاثة ايام وهي الأولى من نوعها لبابا الفاتيكان.
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir

elizjambalkon : گرید فولادی S90Q فولاد هرمزگان محصول برتر ایرانی در سال 99 شد

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب گرید فولادی S90Q فولاد هرمزگان محصول برتر ایرانی در سال 99 شد مشاهده می کنید
در پنجمین جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی، محصول (( گرید فولادی S90Q)) فولاد هرمزگان به عنوان محصول برتر ایرانی در سال ١٣٩٩ انتخاب شد.
ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir

elizjambalkon : پادکست استارتاپ ۳۶۰؛ از قابلیت جدید دیوار تا پرداخت خسارت آنلاین بیمیتو

در elizjambalkon بالکن شیشه ای مطلب پادکست استارتاپ ۳۶۰؛ از قابلیت جدید دیوار تا پرداخت خسارت آنلاین بیمیتو مشاهده می کنید

پادکست استارتاپ ۳۶۰ با اجرای رامین فتوت هر هفته جمعه‌ها منتشر می‌شود. این پادکست تازه‌ترین تحولات استارتاپی و تکنولوژی هفته در ایران را دنبال می‌کند. در قسمت ۱۲۳ این پادکست، از قابلیت جدید دیوار تا پرداخت خسارت آنلاین بیمیتو را بشنوید!

The post پادکست استارتاپ ۳۶۰؛ از قابلیت جدید دیوار تا پرداخت خسارت آنلاین بیمیتو appeared first on ITIRAN | آی تی ایران.

ممنون بابت بازدید از سایت elizjambalkon.ir